Louie’s Pumpkin Patch

 

Photo Album 2003
Start Up Photos 1996-1998 Photo Album 1999 Photo Album 2000 Photo Album 2001 Photo Album 2002 Photo Album 2003 Photo Album 2004 Photo Album 2005 Photo Album 2006 Photo Album 2007 Photo Album 2008 Photos Cucurbita pepo Photos Cucurbita maxima Photos C. moschata & Others

 

Start
Up

Pictures from

2003

 


 

 

 • 03050705.jpg (51232 byte)    May 7, 2003. The field was plowed in the fall. It has now been harrowed twice and fertilized. It is soon time to start sowing. I usually sow after the middle of May in order to avoid the risk of frost.

  2003-05-07. Fältet höstplöjdes. Det har nu harvats två gånger samt gödslats. Det är snart dags att börja så. Jag brukar aldrig så förrän mitten på maj pga frostrisk.


 • 03051601.jpg (54903 byte)    May 16, 2003. Finished first main sowing of squash and pumpkins.
  2003-05-16. Den första, stora sådden av squash och pumpa är klar.


 • 03052901.jpg (59920 byte)    May 29, 2003. First cultivation of pumpkins.
  2003-05-29. Efter den första körning med traktorn.


 • 03053009.jpg (65734 byte)    May 30, 2003. Sowed 32 rows of sweet corn (5 varieties).
  2003-05-30. Sådden av 32 rader sockermajs (5 olika sorter).


 • 03060803.jpg (88920 byte)    June 8, 2003. Both pumpkins and weeds are growing well!
  2003-06-08. Såväl ogräs som pumpor växer bra!


 • 03061204.jpg (74734 byte)    June 12, 2003. Second cultivation of pumpkins. Weeds growing well within the rows.
  2003-06-12. Efter andra körning med traktorn. Ogräset växer dock bra inom raderna.


 • 03061402.jpg (74931 byte)    June 14, 2003. Weeding.
  2003-06-14. Hackar ogräs.


 • 03061502.jpg (89500 byte)    03061505.jpg (67788 byte)    03061509.jpg (63813 byte)    June 15, 2003. Taking notes -- germination statistics. Our "workers" are on watch 24 hours a day to keep the birds away. Notice that they are "holding" CD's -- they are shiny and hopefully the birds don't like them! The field looks much cleaner now, ready for a little rain and plenty of sunshine so the pumpkins and squash can grow.

  2003-06-15. Skriver anteckningar -- grobarhetsstatistik. "Arbetarna" vaktar dygnet om för att hålla fåglarna borta. Lägg märke till att de "håller i" CD-skivor som glänser och förhoppningsvis gillar inte fåglarna dem! Fältet ser mycket renare ut nu i avvaktan på lite regn och mycket sol så att pumporna och squashen kan växa till sig.


 • 03061704.jpg (70543 byte)    03061712.jpg (94183 byte)    June 17, 2003. The field is all clean now before the Swedish Midsummer holiday. By the time we get back home in early July there will be a new crop of weeds.

  2003-06-17. Fältet är nu rent av ogräs och Midsommar-fint. När vi kommer hem igen i början på juli hittar vi säkert en ny omgång med ogräs.


 • 03070413.jpg (61917 byte)    July 4, 2003. The plants are growing well.
  2003-07-04. Plantorna växer duktigt.


 • 03070505.jpg (77147 byte)    03070508.jpg (80067 byte)    July 5, 2003. Our "helpers" (scarecrows) are watching everything, mainly weeds, growing. The plants are starting to spread across the rows.

  2003-07-05. Våra "medhjälpare" (fågelskrämmor) håller ett vakande öga över framförallt ogräs som växer. Rankorna börjar sträcka sig över raderna.


 • 03070803.jpg (76064 byte)    03070812.jpg (54849 byte)    July 8, 2003. The alleys have been mowed, making it easier to drive around and get to the plants for harvest. It is soon time to start harvesting summer squash.

  2003-07-08. Gångarna har klippts och underlättar åtkomst under skördetid. Det är snart tid för skörd av sommarsquash.


 • 03070904.jpg (56275 byte)    03070914.jpg (78826 byte)    03070919.jpg (48437 byte)    July 9, 2003. Before and after cultivation.

  2003-07-09. Före och efter kultivering med grållan.


 • 03071101.jpg (60681 byte)    July 11, 2003. Weeding between plants within the rows continues.
  2003-07-11 Ogräsrensning fortsätter mellan plantor inom raderna.


 • 03071307.jpg (54317 byte)    July 13, 2003. First harvested summer squash.
  2003-07-13. Första skörd av sommarsquash.


 • 03071505.jpg (53326 byte)    July 15, 2003. Plants developing very quickly and blooming has begun.
  2003-07-15. Plantorna utvecklas snabbt och blomning har börjat.


 • 03071704.jpg (57390 byte)    03071713.jpg (71593 byte)    July 17, 2003. Squash harvest under way. Rows of summer squash. The alleys have just been mowed.

  2003-07-17. Skörd av sommarsquash kommit igång. Rader med sommarsquash. Gångarna har precis klippts.


 • 03072001.jpg (55009 byte)    July 20, 2003. Squash flowering and fruit developing.
  2003-07-20. Squashen blommar och frukten utvecklas.


 • 03072607.jpg (46605 byte)    July 26, 2003. We were along for the weekly (9:00 a.m. - 1:00 p.m.) farmers' market at Ekeby Badhus for the first time this year, now that summer squash is growing. It rained all morning however after a whole week of sunshine.

  2003-07-26. Första gången i år som vi var med på Ekeby Badhus torghandel som pågår varje lördag kl 9 - 13. Det är först nu som squashskörden ger tillräckligt för att vara med. Det regnade dock hela förmiddagen efter en hel vecka av solsken. Uppehåll kom prick kl 13.


 • 03072717.jpg (45203 byte)    July 27, 2003. Blue Magic winter squash are developing well.
  2003-07-27. Blue Magic vintersquash utvecklas bra.


 • 03073001.jpg (57279 byte)    03073010.jpg (65003 byte)    July 30, 2003. Everything is growing well in the field. The calabash is flowering.

  2003-07-30. Allt växer bra ute på fältet. Kalebassen blommar.


 • 03073104.jpg (70877 byte)    03073105.jpg (65763 byte)    July 31, 2003. The squash is smiling at you!
  2003-07-31. Squashen ler mot dig!


 • 03080535.jpg (57470 byte)    August 5, 2003. Anders Hugosson, pumpkin grower on the peninsula Bjärehalvön close to the tennis town of Båstad, shows off an early Halloween pumpkin called "Neon".

  2003-08-05. Anders Hugosson, pumpaodlare på Bjärehalvön utanför Båstad visar upp en tidig Halloween-sort "Neon".


 • 03080804.jpg (64679 byte)    August 8, 2003. Wilting leaves in pumpkin patch due to dry spell.
  2003-08-08. Vissnande blad på fältet pga. torkan.


 • 03081113.jpg (71517 byte)    August 11, 2003. Myra's popular squash relish with the "Louie's Pumpkin Patch" label, aka "Svalöv's Mixture" is in full production.

  2003-08-11. Myras populära squash relish med "Louie's Pumpkin Patch" ettiket, s.k."Svalövsblandning" produceras för fullt. • 03081908.jpg (51926 byte)    03081915.jpg (80964 byte)    August 19, 2003. Harvest of early sweet corn has started.

  2003-08-19. Skörd av en tidig sockermajs påbörjat.


 • 03082106.jpg (59614 byte)    August 21, 2003. Part of the first delivery to Sofiero for their Fall exhibition of pumpkins.

  2003-08-21. Delleverans till Sofiero till deras Höstutställning pumpor.


 • 03082213.jpg (59264 byte)    03082215.jpg (56283 byte)    August 22, 2003 Official opening of Landskrona Gardening Society's activities just outside Landskrona Art Gallery, including an exhibition of floating gardens in the moat just opposite the art gallery.

  2003-08-22. Invigning av Trädgårdsgillet i Landskrona vid konsthallen med gruppen Greenhouse ("Växthus") som spelar traditionell irländsk och skotsk musik. Flytande trädgårdar i vallgraven, tävling om flottaste flotten, blomstermarknad och underhållning.


 • 03082301.jpg (79844 byte)    03082304.jpg (59701 byte)   August 23, 2003. The calm before the storm -- Louie's Pumpkin Patch personnel, aka Louie & Myra Lehmann, ready for the onslaught.

  2003-08-23. Landskrona Trädgårdsförening anordnar en blomstermarknad vid Konsthallen. "Lugnet före stormen" -- personalen från Louie's Pumpkin Patch, även kallad Louie & Myra Lehmann, är redo för anstormningen.  03082307.jpg (72594 byte)    03082305.jpg (61267 byte)    The floating gardens in the moat right next to the garden market. Of course the most interesting for us was the one with pumpkins displayed!

  Flytande trädgårdar i vallgraven i närheten av marknaden. Den mest intressanta för vår del var så klart den med pumpor!  03082308.jpg (71980 byte)
      03082309.jpg (62452 byte)    The garden market in full swing. Our friend Wiveka from Viveka's Herb Gardens outside of Landskrona was right next to us.

  Marknaden i full gång. Vår goda vän Wiveka från Vivekas Kryddgård i Vadensjö var precis bakom oss.  03082312.jpg (58806 byte)    A happy market committee pleased with Landskrona Garden Society's very first market. All the lottery tickets were sold and the visitors as well as the exhibitors all seemed pleased with the activity.

  En glad marknadskommitté myste över succén av Landskrona Trädgårdsföreningens allra första trädgårdsmarknad. Lottorna sålde slut och besökare såväl som utställare var nöjda med aktiviteten.


 • 03082905.jpg (47001 byte)    03082910.jpg (67626 byte)    August 29, 2003. Garden Show At Sofiero Castle (the former king's summer residence). Louie's Pumpkin Patch supplied pumpkins and squash for decorating the stage in front of the castle. Check out the face on the squash in the center picture -- that's what happens when Louie talks to his plants out in the field. Mr. Pumpkin himself to the right.

  2003-08-29. Trädgårdsfesten på Sofiero. Louie's Pumpkin Patch levererade pumpor och squash till dekoration kring scenen framför slottet. Kolla "gubben" i mitten -- sådant händer när Louie pratar med växterna ute på fältet. Mr. Pumpkin själv till höger.  03082919.jpg (61399 byte)    03082923.jpg (55250 byte)    03082924.jpg (61897 byte)    Summer squash also decorates some of the beds in the flower gardens. This is an introduction for the pumpkin exhibition starting September 20.

  Sommarsquash pyntar även några blomsterrabatter i trädgården. Detta som introduktion till pumpautställningen som börjar den 20 september.


 • 03083003.jpg (52038 byte)    03083004.jpg (55550 byte)    August 30, 2003. The weekly farmers' market at Ekeby Badhus has now moved inside for the season. Lots of yummy things available from 9:00 a.m. - 1:00 p.m. each Saturday.

  2003-08-30. Nu har torghandeln flyttat inomhus för säsongen. Alltid ett smakfullt urval till buds varje lördag kl 9 - 13.


 • 03090313.jpg (50259 byte)    03090314.jpg (51512 byte)    03090315.jpg (44184 byte)    September 3, 2003. The first Pumpkin Safari of the year with 22 participants, starting out with a summer squash meal along with talks about preparing food using squash and growing pumpkins and squash . The meal began with a delicious squash soup. The main dish was a squash and cheese pie, served with two different squash dishes. We had of course squash bread for dessert. Myra served the food and talked about preparing the food. Louie talked about growing squash and pumpkins. He also explained what the different varieties were in the last picture. Then we all headed out to the pumpkin patch where more questions were asked and those who desired could purchase what they wanted direct from the field.

  2003-09-03. Årets första PumpaSafari med 22 deltagare, där vi började med sommarsquash. Måltiden började med en smakfull soppa. Huvudrätten var en squash- och ostpaj, serverad tillsammans med två olika squashrätter. En squashkaka gjort till en liten bakelse serverades till kaffe. Myra serverade maten och berättade om matlagning med squash. Louie föreläste om odling av squash och pumpor. Han förklarade även vilka de diverse sorter är i sista bilden. Sedan körde vi ut till pumpafältet där fler frågor besvarades och de som ville fick köpa direkt ifrån fältet.


 • 03091003.jpg (54940 byte)    03091004.jpg (58734 byte)    03091009.jpg (65883 byte)    September 10, 2003. The second Pumpkin Safari of the year with 38 participants. This time we started out with Louie's good pumpkin vegetable soup with "barley rice", which is crushed barley that you cook about like rice. For the main course we had spaghetti squash with three different sauces, each served right in the shell. Pumpkin bread was served with coffee. Everyone seemed to be enjoying themselves. Louie talked about the pumpkins out in the field and we ended up out in a very wet pumpkin patch, as it rained most of the day. The participants were however prepared and came with boots and rain gear.

  2003-09-10. Årets andra PumpaSafari med 38 deltagare. Vi började med Louies goda pumpasoppa med kornris i. Sen åt vi spaghettipumpa med tre olika såser till, serverade direkt ur pumpaskalet. Pumpa-pepparkaka serverades till kaffet. Deltagarna verkade ha väldigt trevligt. Louie berättade om pumporna ute på fältet. Vi avslutade ute på ett mycket blöt pumpafält, då det regnade hela eftermiddagen. Deltagarna kom dock förberedda med stövlar och regnkläder.


 • 03091403.jpg (58088 byte)    03091408.jpg (62827 byte)    03091407.jpg (50215 byte)    September 14, 2003. The American Women's Club Malmö on their 6th annual visit to the pumpkin patch. It was foggy in the beginning, but turned out to be a perfect day with a good turnout.

  2003-09-14. Amerikanska kvinnoklubben Malmö (The American Women's Club Malmö) besökte oss för 6:e året i rad. Det var först dimmigt men blev senare en perfekt dag och en bra uppsluttning.  03091419.jpg (56440 byte)    03091423.jpg (51455 byte)    03091424.jpg (49331 byte)    Afterwards we all enjoyed a picnic in the backyard, which has become a tradition.

  Efteråt var det traditionsenligt picknick i trädgården.  03091425.jpg (50938 byte)    03091428.jpg (69234 byte)   Several people even enjoyed walking over to a nearby small zoo and playground before going home.

  Några barnfamiljer avslutade dagen med en promenad till djurparken och lekplatsen.


 • 03091501.jpg (46340 byte)    03091502.jpg (49905 byte)    03091503.jpg (48405 byte)    September 15, 2003. The Landskrona Gardening Society had their very own Pumpkin Safari with 28 participants. Lots of questions from experienced gardeners gave way to interesting discussions. A perfect evening awaited us out in the pumpkin patch where everyone spread out to find as many unusual pumpkins as possible. It however got dark fast or many could have stayed out there much longer.

  2003-09-15. Landskrona Trädgårdsförening kom på en egen PumpaSafari med 28 deltagare. Kluriga frågor från duktiga hobbyodlare satte igång intressanta diskussioner. En perfekt kväll väntade oss ute på pumpalandet där alla letade efter ovanliga pumpor. Det blev fort mörkt, annars kunde många ha stannat ett bra tag till.


 • 03091709.jpg (55853 byte)    03091712.jpg (48106 byte)    September 17, 2003. The third scheduled Pumpkin Safari of the year with 23 participants. We started out with with a delicious creamy squash soup, followed by Chili con Pumpkin, pumpkin salad and candied pumpkin. We finished with pumpkin bread and coffee.

  2003-09-17. Den tredje schemalagd PumpaSafari drog 23 deltagare. Vi började med en krämig squashsoppa och åt sen Chili con pumpa, squashsallad och kanderad pumpa. Pumpa-pepparkaka serverades till kaffe.  03091714.jpg (47474 byte)
      03091715.jpg (51108 byte)    Everyone had fun out in the field looking at the variation in size, shape and color of the different pumpkins. Our granddaughter found one just her size to sit on. Darkness comes fast, so we were limited as to how long we could be out in the field.

  Det var spännande ute på fältet, där alla letade efter variation i storlek, form och färg. Lillan hittade en lagom pumpa att sitta på. Det blir fort mörkt, varför tiden på fältet blev begränsad.


 • 03091602.jpg (67242 byte)    03091604.jpg (58085 byte)    03092017.jpg (75616 byte)   September 20, 2003. Sofiero, Helsingborg, Exhibition of Pumpkins and Autumn Flowers, 3 weekends in a row starting September 20 and ending October 5. Pumpkins in large planters welcome visitors at the main entrance with the summer palace in the background. A seemingly suspended pumpkin shows the way to the big exhibition with pumpkins from Louie's Pumpkin Patch.

  2003-09-20. Sofiero, Utställningen Pumpor & höstblommor. Tre helger på Sofiero med pumpor och höstblommor i en sällsamt vacker ljussättning arrangeras den 20-21 & 27/28 september samt 4-5 oktober. Pumpor i stora krukor välkomnar besökare vid entrén. Pumporna på utställningen kommer ifrån Louie's Pumpkin Patch.  03092004.jpg (67691 byte)
      03092011.jpg (64983 byte)    03092013.jpg (60085 byte)   
  More than 700 pumpkins and winter squash representing 137 different varieties decorate the park. Annika Anderberg Boman has artfully placed the pumpkins on straw, along with small signs revealing the name of each variety. 

  Mer än 700 pumpor och vintersquash av 137 olika sorter utsmyckar parken. Annika Anderberg Boman har placerat ut pumporna på ett dekorativt sätt på halm och med små skyltar som talar om sortnamn.  03092012.jpg (78613 byte)
      03092018.jpg (52628 byte)    03092020.jpg (72611 byte)   Louie, Myra & Kassie were on hand to offer samples of what can be done with pumpkins and squash -- from squash relish made from zucchini to delicious pumpkin bread and even tasty roasted pumpkin seeds. Many visitors went home with pumpkins or winter squash to try in a new recipe, either one of Myra's own or one from ICA Buffé's latest issue with many interesting recipes. Louie answered questions about the different varieties, as well as how to grow and store pumpkins and squash.

  Louie, Myra & Kassie fanns på plats och erbjöd smakprov på vad kan göras med pumpa och squash -- från "Sofieroblandning" squash relish framställd av zucchini till läcker "Sofierokaka" pumpa-pepparkaka och även rostade pumpakärnor. Flera besökare tog hem med sig en pumpa eller vintersquash med ambitionen att försöka sig på ett nytt recept, antingen en av Myras favoriter eller något ur det senaste numret av ICA Buffé. Louie svarade på allehanda frågor om såväl sorter som hur man odlar och lagrar pumpor och vintersquash.  03092035.jpg (40600 byte)    As it got dark small lights under the straw lit up the beds of pumpkins. Outdoor candles led the way through the park.

  När mörkret inföll lyste ljusslingor i halmen upp pumporna. Marschaller lyste vägen igenom parken.


 • 03092116.jpg (48372 byte)    03092104.jpg (58918 byte)    03092118.jpg (64722 byte)   September 21, 2003. Harvest Festival at Wallåkra Stenkärlsfabrik (Stoneware Factory). The calm before the storm. Everything set up and waiting for the visitors. Kassie & Patrik were along and offered a helping hand. Many people tasted the squash relish, pumpkin bread, roasted pumpkin seed and Louie's extra sweet corn. Our "littlest helper" enjoyed playing in the rain puddles.

  2003-09-21. Skördefest på Wallåkra Stenkärlsfabrik. Lugnet före stormen med allt redo för besökare. Kassie och Patrik var med och hjälpte till. Många besökare smakade på squash relish, pumpa-pepparkaka, rostade pumpakärnor och Louies extra söt sockermajs. Vår minsta medhjälpare tyckte det var jätte kul att plaska i vattenpölen.  03092119.jpg (58205 byte)    03092121.jpg (71269 byte)   
  Louie's Indian corn looks even more decorative when shown off in one of Wallåkra's own huge serving dishes. Patrik made a nice display of Indian corn, pumpkins, apples and onions in a smaller dish. The atmosphere at the stoneware factory is always quaint and charming. The restaurant served a delicious autumn meal.

  Louie's prydnadsmajs ser ännu mera dekorativt ut på Wallåkras egna fat. Patrik gjorde en fin grupp med prydnadsmajs, pumpor, äpplen och lök på ett mindre fat. Miljön vid stenkärlsfabriken är mysig. Restaurangen serverade en smakfull höstmåltid.


 • 03092404.jpg (68650 byte)    03092409.jpg (52819 byte)    03092412.jpg (51375 byte)    03092413.jpg (68677 byte)    September 24, 2003. The last Pumpkin Safari for the season was held. Helena Werner, reporter from Göteborgs-Posten (Gothenburg Chronicle) came together with photographer Lars Söderbom and visited the pumpkin exhibition at Sofiero and then stayed for the safari. The same delicious menu as last week was served with the exception that even a real American pumpkin pie was served for dessert. The theme was Halloween. Myra showed pictures from earlier Halloween parties and Louie demonstrated how to carve a Jack-O-Lantern. We had to hurry to get out to the field before it got dark, as it was already dark by 7:45 p.m. The last participants left the field after dark.

  2003-09-24. Den allra sista PumpaSafari för säsongen. Helena Werner, journalist från Göteborgs-Posten kom tillsammans med fotograf Lars Söderbom och kollade först på pumpautställningen på Sofiero och sen var med på kvällens safari. Samma smaklig måltid serverades som förra veckan med tillägget av en läcker amerikansk pumpapaj (pepparkakspaj - pumpkin pie) till kaffe. Veckans tema var Halloween. Myra visade bilder från tidigare Halloweenfester och menar att det är inte nödvändigt att klä ut sig till häxa eller vara kläd i svart -- allt går, från Familjen Flinta till en robot! Louie visade hur man lätt skär ut en lyckta till Halloween. Det var bråttom sen ut till fältet innan mörkret föll, då det var redan mörkt 19.45. Den sista deltagare lämnade fältet dock efter det blev mörkt


 • 03092507.jpg (56305 byte)    03092602.jpg (64437 byte)    03092610.jpg (54293 byte)    September 25 & 26, 2003. Now that the Pumpkin Safaris are over it is time to harvest everything before the first frost. Bie is toting some exotic specimens from the field. A load of Halloween pumpkins for delivery to Ekeby Badhus for their annual Halloween celebration. The pumpkin storage in Landskrona is starting to fill up.

  2003-09-25 & 26. Nu att våra PumpaSafaris är slut för säsongen, är det dags att skörda allt innan det första frosten. Bie bär in några exotiska exemplar ifrån fältet. En last med Halloween-pumpor för leverans till Ekeby Badhus inför deras årliga Halloweenfirande. Pumpalagret i Landskrona börjar fyllas.


 • 03092702.jpg (53403 byte)    03092703.jpg (55555 byte)    03092708.jpg (49617 byte)    September 27, 2003. Sofiero, Helsingborg, Exhibition of Pumpkins and Autumn Flowers -- second weekend, but our last day. Part of the exhibition containing over 700 pumpkins and winter squash from Louie's Pumpkin Patch can be seen in the background. The calm before the storm -- the weather was a perfect fall day, a bit chilly but sunny. There were sometimes lines in front of the stand with people wanting to taste the goodies that can be made from pumpkin and squash. Many went home with pumpkin bread or squash relish, as well as one or more pumpkins for decoration or to try in a recipe. Louie even had his yummy sweet corn along and of course there was none left at the end of the day. As it got dark, the park was lit up and we even had some oil lamps to light up our pumpkins.

  2003-09-27. Sofiero, Utställningen Pumpor & höstblommor -- andra helgen, men vår sista dag. En del av utställningen med mer än 700 pumpor och vintersquash från Louie's Pumpkin Patch syns i bakgrunden. Lugnet före stormen -- en perfekt höstdag, lite kylig men solig. Stundtals fanns det kö framför ståndet med hugade spekulanter i väntan på smakprov på härliga pumpa- och squashprodukter. Ett flertal hade pumpa-pepparkaka eller squash relish med sig hem eller ett antal pumpor antingen till prydnad eller till matlagning. Louie hade även utsökt sockermajs med, som det var så klart slut på ganska tidigt. När det började bli mörkt upplystes parken till en fin stämning.


 • 03100203.jpg (52605 byte)    October 3, 2003. Now the harvest is in. We have had a real bumper crop this year, since there are so many pumpkins left after all of our fall activities.

  2003-10-03. Nu är skörden inne. En rekordskörd noteras i år, eftersom det är så mycket att lagra efter alla våra pumpaaktiviteter.


 • 03100502.jpg (50903 byte)    03100507.jpg (48146 byte)    03100509.jpg (66267 byte)    03100513.jpg (52425 byte)    October 5, 2003. Fredriksdal, Helsingborg; Mikaeli Market, which takes place in a wonderful open-air museum. We were placed on the corner just off Main Street, where everyone passed by as they entered the market area. A record number of people came this year and there wasn't much rest for the weary during the open hours of 10 a.m. - 6:00 p.m. The first picture was taken before the gates were opened and the last picture taken shortly before the end of the market. Earlier during the day you couldn't even see down the street for all the people. We had perfect weather for the occasion.

  2003-10-05. Mikaeli marknad på Fredriksdal, Helsingborg. Vi stod precis i början av stadskvarteret, där hugade spekulanter passerade på väg in. Det noterades rekordmånga besökare för andra året på rad, tack vare det fina vädret och den stora mysfaktorn som marknadsarrangörerna skapade. Första bilden togs innan anstormningen  kl 10 och sista bilden innan stängningsdags kl 18. Tidigare under dagen gick det inte att se långt längs gatan då det var stor trängsel bland besökarna.


 • 03101008.jpg (71688 byte)    October 8, 2003. An ornamental ear of corn displaying a rainbow of colors.

  2003-10-08. Prydnadsmajs som visar upp en regnbåge av färger.


 • Cucurbit Network News-A Pumpkin in Every Pot--lg.jpg (70739 byte)    October 10, 2003. The Cucurbit Network Newsletter arrived with an article about the patch -- sent to pumpkin enthusiasts all over the world.

  2003-10-10. "Cucurbit Network Newsletter" anlände med en artikel om vår pumpafält -- som gick ut till pumpaintresserade världen över.


 • 03101203.jpg (47524 byte)    03101206.jpg (54953 byte)    03101208.jpg (60295 byte)    03101217.jpg (45526 byte)    October 12, 2003. Gunnebo Castle, Mölndal, Pumpkin Day. Beautiful weather and perfect surroundings for exhibition and sales of pumpkins.

  2003-10-12. Gunneboslott, Mölndal, Pumpadag. Fint väder och perfekt miljö för utställning och försäljning av pumpor.


 • 03102107.jpg (62393 byte)    03102108.jpg (59331 byte)    03102146.jpg (43452 byte)    October 21, 2003. Rönneberga Hushållsnämd (Home Economics Society) had their fall meeting with a style show and pumpkin exhibition, including Myra's pumpkin bread served with coffee. Louie & Myra gave a short presentation about pumpkins and Halloween celebration in the USA. Since there was a style show, Louie pointed out our "ensembles" with his pumpkin shirt and my pumpkin apron which Myra made. He also pointed out that they were however not for sale!

  2003-10-21. Rönneberga Hushållsnämd höstträff på Härslövs Folkets Hus med modevisning m.m. Myras pumpa-pepparkaka serverades till kaffe. Louie och Myra presenterade en kort föreläsning om pumpor och Halloweenfirande i USA. Då det var först en modevisning, påpekade Louie vårt "mode" med pumpajacka och förkläde, som Myra sydde själv -- men att de var absolut inte till salu!


 • 03103104.jpg (51417 byte)    03103107.jpg (57220 byte)    03103112.jpg (65285 byte)    October 31, 2003. Halloween at Ekeby Badhus --  the last activity of the season! The indoor market was also open and the bread man Anders had an extra helper -- a pumpkin that Louie painted with a happy face. There was lots of activity and several came in costume, as did the proprietor Eva Kristiansson --   dressed as a witch in the center picture. The Pumpkin Workshop was well-visited, keeping Louie busy carving jack-o-lanterns.

  2003-10-31. Halloween på Ekeby Badhus  det sista aktivitet för säsongen! Inomhus torghandeln var igång och "brödgubben" Anders hade en ny medhjälpare i form av en pumpa som Louie målade med ett glatt ansikte. Det var mysigt med folk som roade sig. Somliga kom utklädda, som ägarinnan Eva Kristainsson -- utklädd som en häxa i mitten. Pumpaverkstaden var välbesökt och Louie hade fullt upp med att göra pumpalyktor, s.k. "jack-o-lanterns". 


 

See pictures direct from the Pumpkin Patch of Cucurbita pepo, Cucurbita maxima, Cucurbita moschata and Cucurbita ficifolia showing the plant along with the harvested squash and pumpkins:    Photos Cucurbita pepo, Photos Cucurbita maxima, Photos C. moschata & C. ficifolia

Se bilder direkt ifrån fältet på Cucurbita pepo, Cucurbita maxima, Cucurbita moschata och Cucurbita ficifolia som visar växten samt skördade squash och pumpor:   Photos Cucurbita pepo, Photos Cucurbita maxima, Photos C. moschata & C. ficifolia

 

© 2009  Previous ] Start ] Up ] Next ]