In English

Vädret ute på pumpafältet

vädret

Binneberg Vädret

 

Odlingsråd

Johnny’s Selected Seeds (www.johnnyseeds.com) har följande råd för odling av pumpor (med ändringar för svenska förhållanden):  

ODLINGSJORDMÅN

Fertil, komposterade jord; väldränerade mark är bäst

PLANTERING ELLER OMPLANTERING AV PLANTOR

Så i 3- 5 cm krukor eller pluggbrätten . Gallra och lämna kvar 1-2 plantor/kruka eller plugg med sax. Avhärda plantor 4-7dagar med minskad gödning, vatten och temperatur. Flytta krukor eller pluggbrätten utomhus när risken för frost är över. Plantera om efter risken för frosten. Man kan plantera tidigare om plantor är täckt med fiberduk eller plasttunnel. Plantera ca 45 cm mellan buskar eller små fruktade sorter och 60- 90 cm mellan plantor för stor fruktade sorter. Var försiktig och rör inte rötterna.

DIREKTSÅDD

Så på sen vår (ca. 15 maj) efter risk för frosten när marken är uppvärmd till minst 17C för betade fröer och 21C för obetade fröer. Fröer kan rutna om jorden är kall, särskilt om jorden är kall och blöt. Så 2-3 fröer varje 45 cm (60-90 för stor fruktade sorter) ca 2- 3 cm djupt, eller så ett frö varje 15 cm och gallra sen till rekommenderat avstånd. Raderna skulle vara 2 meter emellan eller 3- 4 m emellan för stor fruktade sorter.

ANDRA SÅPLAN

Några odlare sår som ”schackbräde” med 1 meter mellan rader och planterar 1 meter mellan plantor i raden (eller 2 meter på båda håll). På detta sätt kan man köra traktor med hacka på två håll. Om 2 meters avstånd används, 2-3 plantor kan planters i varje hörn av rutan.

SJUKDOMAR

”Downey mildew” = mjöldagg (Pseudoperonospora cubensis) kan förekomma med svalt, fuktigt väder. ”Powdery mildew” = mjöldagg (Podosphaera xanthii och Erysiphe cichoracearum ) kan förekomma under en varm, torr period under sensommaren. Kontakta handlaren eller kemiska företag (t.ex. Lantmännen eller Weibulls) som har växtskyddsmedel för specifika sjukdomar.

Skydd mot vårkylan

Fiberduk kan bidra med frostskydd och ge värme för växtkraft och tidig skörd.

SKADEINSEKTER

Man kan skydda plantor med fiberduk. Insektskador är inte vanliga i Sverige. Hittills finns inget större problem med insektskador i Cucurbita. Ibland finns bladlös som kan sprida virussjukdomar.

HÖSTFROST

Frosten tar död på blad och snabbar då på skörden, men det kan också skada frukt och bidra till fläckning och dålig hållbarhet. Mogna frukter kan vanligtvis tolerera 1 och ibland 2 eller 3 milda froster utan större skada. Bevattning med vattenspridare kan också dämpa frostskada på frukterna.

SKÖRDEN

Skörda innan djup frost, skära av skalken minst 3 cm från frukten när skalken är torr och skalet är hårt. Behandla frukten som om de vore ägg (försiktig)! Om mjöldagg har förekommit, borde man skära av frukten från plantorna tidigare för att undvika svamptillväxt nere i frukten. 

MOGNING OCH AVHÄRDNING

Lämna pumporna kvar på fältet för att torka och avhärda skalet . DVS exponerar frukten till solen i 5-7 dagar om vädret tillåts. Täck över frukten på nätterna om det är risk för frost. Inomhusmetoden är att förvara pumpor och vintersquash i värme (27- 32C ) med bra luftventilation i 3-5 dagar.

FÖRVARING

Förvara efter behandling i 10- 13C , 50-75% fuktighet och bra luftventilation.

ANTAL DAGAR TILL SKÖRDEN

Antal dagar räknas för direktsådd. Vid omplantering minska tiden med 14 dagar. Antal dagar till skörden varierar väldigt mycket på grund av väderlek under odlingssäsongen.

UTSÄDESMÄNGD MED DIREKTSÅDD

Några svenska lantbrukare sår ca 13 400 fröer/hektar med 1,5- 2 meter mellan raderna och ½- 1 meter inom raden.  I 2005 fanns många väldigt stora Halloween pumpor, för att minska storleken rekommenderas att så eller plantera med reducerat avstånd mellan plantor inom raden, men inte mellan raderna.